Scandinavian Council for Relations
Stockholm 2018-05-30

Scandinavian Council for Relations, i samarbete med Imam Malek Institutet för måttfullhet och förnyelse, höll sitt första symposium om ”Ramadan… Kommunikation för fred” tisdagen den 29-05-2018 på Infra City Hotel i Stockholms, i närvaro av och deltagande av flera svenska tjänstemän, diplomatiska personer, samt ett antal chefer för nordiska islamiska centra och institutioner i Sverige, Danmark, Norge, Island och Finland.

Seminariet inleddes genom recitering av några verser från den heliga koranen och därefter av Abdul Raouf Al-Muhri, direktör för Imam Malik institutet för medling och innovation, följt av en föreläsning av professor Anouar Touimi, ordförande för Scandinavian Council for Relations med titeln ”Kommunikation för fred”. Han välkomnade gästerna och uppmärksammade rådets huvudmål. Detta följdes av ett tal från den indonesiska konsulenten i Stockholm följt av Sveriges tal av Sheikh Mohammed Al-Alam, där han talade om den kulturella och etniska mångfalden som kännetecknar Sverige, och det följdes av ett tal om institutioner som levererades av Dr Mahmoud Al-Debai. De sista orden var Sheikh Saeed Azzams ord. Därefter distribuerade Anouar Touimi jubileumssköldar till många gäster som utmärkt sig på sitt arbetsområde.

När tiden föll in för Maghrib-bönen så hade det förberetts Iftaar i gästernas ära för att bryta fastan. Sammanfattningsvis betonade deltagarna i sitt slutliga uttalande:
1 Behovet av kommunikation och samarbete mellan skandinaviska institutioner som arbetar i Skandinavien för att nå trygga och sammanhängande samhällen.
2 Att lyfta fram rollen av PR och dess betydelse för att bygga ett säkert samhälle bort från diskriminering och rasism.
3- Fördöma alla fientliga handlingar mot religiösa platser, avstå våld, extremism och rasism, oavsett deras källa, och främja värderingarna om jämlikhet och principer för mänskliga rättigheter.
4- Betona vikten av kulturell och etnisk mångfald och friheten för religion och övertygelse enligt skandinaviska lagar.
5- Stöd myndigheterna för att öka säkerheten och stabiliteten i våra skandinaviska länder.

 

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *