Administrering:
1. Ordförande
2. Verkställande direktör
3. Sekreterare
4. Kassör
5. Talesman