Vision:
Att stärka relationerna mellan institutioner och individer till förmån för våra nordiska samhällen. Att skapa socialt ansvar genom integration, kultur och media, samt att sprida en anda av tolerans och bekämpa terrorism.