De aktiva kommittéerna:

  1. Kommittén för yttre förbindelser.
  2. Kommittén för de islamiska institutionerna och de skandinaviska stiftelserna.
  3. Kommittén för kommunikation och dialog mellan civilisationer.
  4. Mediakommittén.
  5. Kommittén för undervisnings och kulturangelägenheterna.
  6. Kommittén för religionsangelägenheterna.