Mål:
1. Bygga broar av kulturell förståelse mellan religioner inom och utanför Norden och att främja tolerans, dialog och fredlig samexistens, samt bekämpa terrorism och extremism och bekämpa islamofobi. Detta mål uppnås genom planerade besöksresor, konferenser och symposier runt om i Norden och till vilka samarbetsorganisationer inbjuds.
2. Skapa omfattande och utmärkta förbindelser med civila och officiella organ och institutioner, både hemma och utomlands, för att tjäna det gemensamma goda i nordiska samhällen. Detta mål uppnås genom öppen dialog mellan parter, genom skriftliga projekt och avtal och genom att stödja befintliga verksamheter inom samma område.
3. Främja en lovande integrationskultur genom att muslimer och islamiska organisationer i Norden deltar på alla nivåer; i synnerhet genom utbildning.
4. Skapa ett klimat som bidrar till samarbete, kommunikation och konstruktiv och meningsfull dialog med alla. Detta mål uppnås genom studerade händelser som uppmuntrar meningsfull dialog och förhindrar uppdelning av samhället och etnisk segregering.
5. Utbyte av erfarenheter mellan lokala välgörenhetsorganisationer och islamiska centra i Norden. Detta mål uppnås genom olika former av samarbete för att lösa problem inom samhället i en anda av välgörenhet.
6. Sprida medvetenhet om det arbete som islamiska organisationer och verksamheter i Norden utför genom en professionell och pålitlig mediepresentation. Detta mål uppnås genom effektiv kommunikation via webbplatser och sociala medier