Om oss:
Scandinavian Council for Relations är en oberoende institution utan politiska eller ekonomiska intressen. Verksamheten drivs i Norden och tillhandahåller sina tjänster genom samarbete och dialog med myndigheter, civilsamhällets institutioner, islamiska välgörenhetsorganisationer och centra. Scandinavian Council for Relations kommunicerar också med offentliga och privata institutioner i länder utanför Norden. Rådet arbetar i enlighet med svensk lag och uppnår sina mål genom det stöd som det erhåller från regeringar. Rådets ekonomiska resurser består av donationer, gåvor och stöd från länder, offentliga och privata institutioner och personer som bor i och utanför Norden.