Orebro – Scandinavia Daily News

03 – 11 – 2017

Som en del av öppningsceremonin för det femte skandinaviska symposiet som hölls i staden Orebro i Konungariket Sverige den tredje till femte november, meddelades bildandet av det skandinaviska relationerådet som kommer att bli det första av dess funktioner ” samordning mellan institutioner, donationer och skandinaviska islamiska samhällen, För de skandinaviska medborgarnas bästa och intresse.

Lanseringen av webbplatsen Scandinavian Daily News, som syftar till att framhäva och introducera skandinaviska och arabiska medborgare i Skandinavien, samt aktiviteterna i deras skandinaviska institutioner och föreningar, meddelades också vid samma ceremoni.

”Vår vision är att stärka relationerna mellan institutioner och individer till förmån för skandinaviska och nordiska samhällen och arbeta för full medborgarskap genom integration, kulturmöten och media samt sprida toleransens anda och bekämpa terrorism”, professor Anwar al -Tuwaimi sa. Av detta råd är ”uppnåendet av professionella skandinaviska relationer och en välinformerad och kulturell kulturdialog för tolerans, samexistens och fred i skandinaviska samhällen”.

”Skandinaviska Daily News kommer att vara Informationsplattformen för Skandinaviska Relationsrådet, som kommer att bli plattformen för hela plattformen för föreningar, institutioner och begravningar skandinaviska för att sprida sin verksamhet och nyheter och en plattform för skandinaviska medborgare att visa sina kulturer , nyheter och tullar och allt som är intresserad av att möjliggöra sitt fulla medborgarskap i vårt land. Hoppas att denna webbplats kommer att stärka rådets roll när det gäller att nå sin vision och mål.