Scandinavian Council of Relations
2018-05-28

Det skandinaviska rådet för förbindelser håller sitt första symposium under titeln: ”Ramadan. Kommunikation för fred ”, i syfte att stärka relationer och samarbete mellan det civila samhällets institutioner i Skandinavien. Seminariet hålls tisdagen den 29-05-2018 på Scandic Infra City Hotel i Stockholm från 8:00 till 11:00. 

Med deltagande av flera svenska tjänstemän, diplomatiska figurer, representanter för den svenska kyrkan och den judiska religionen samt ett antal chefer för centra och institutioner som verkar i hela Skandinavien i Sverige, Danmark, Norge, Island och Finland.