SCR

2019-03-15

Under fredagsmorgonen den 15 mars 2019 nåddes vi av den fruktansvärda nyheten om högerextremistiska terrordådet i Christchurch i Nya Zeeland. Minst 49 människor har dödats och många har skadats i den fruktansvärda attacken mot moskéer.

Vi fördömer terrordådet kraftfullt, särskilt som det hände i moskéer, en plats för dyrkan.

Dådet i Nya Zeeland är en bild av den eskalerande fientligheten mot islam och muslimer.

Utbrott av hat på sociala medier, stigande populism i offentlig diskurs och okontrollerad

skollitteratur med mera skapar en miljö som förhärligar brott mot en annan och annorlunda.

Vi vill även tacka stora delar av samhället för deras moraliska stöd och solidaritet som muslimerna världen runt har fått.

Det moderna samhället uppmanas att:

  1. Skapa en miljö baserad på pluralism och universella värderingar.
  2. Medier upphör att sprida högerextrema islamofobiska attacker mot islam och muslimer.
  3. Ge moskéer och andra religiösa platser det skydd som behövs för att inte liknande attentat upprepas.

Vi ber Gud skydda Sverige från alla onda krafter som vill sätta människor mot varandra för att skapa kaos och oordning och som vill skapa rädsla i vårt samhälle. Amin

Amel Olevic

Ansvarig för religiösa angelägenheter

Scandinavian Council for Relations (SCR)