Tietoja meistä:
Pohjoismaiden suhteiden neuvosto on puolueeton instituutio, jolla ei ole mitään poliittisia eikä taloudellisia sidoksia.

Neuvosto työskentelee Pohjoismaissa ja tarjoaa palvelujaan hyödyntämällä yhteistyötä ja vuoropuhelua viranomaisten,

kansalaisyhteiskunnan instituutioiden ja islamilaisten säätiöiden ja keskusten kanssa.

Lisäksi Pohjoismaiden suhteiden neuvosto on yhteydessä valtioihin sekä julkisiin ja yksityisiin instituutioihin

Pohjoismaiden ulkopuolella.
Pohjoismaiden suhteiden neuvosto toimii Ruotsin lakien mukaisesti ja saavuttaa tavoitteensa

Pohjoismaiden valtioiden hallituksilta saatujen määrärahojen avulla.
Pohjoismaiden suhteiden neuvoston taloudelliset resurssit koostuvat vapaaehtoisista lahjoituksista ja avustuksista,

joita saadaan valtioilta, julkisilta ja yksityisiltä instituutioilta ja henkilöiltä Pohjoismaissa ja muualla