Aktiiviset komiteat:

  1. Ulkoisten suhteiden komitea.
  2. Islamilaisten organisaatioiden ja pohjoismaisten säätiöiden komitea.
  3. Kulttuurien välisten suhteiden ja vuoropuhelun komitea.
  4. Koulutuksen ja kulttuuriasioiden komitea.
  5. Uskonnollisten asioiden komitea.
  6. Mediakomitea.