Tavoitteet:

1.    Rakentaa kulttuurillisten yhteyksien siltoja eri uskontojen välille Pohjoismaissa ja muualla

ja siten levittää suvaitsevaisuuden ja rauhanomaisen rinnakkaiselon henkeä ja työskennellä terrorististen toimien

ja ekstremismin estämiseksi ja islamofobian käsittelemiseksi yhteiskunnallisena ilmiönä.

Tämä tavoite saavutetaan vierailuilla, konferensseilla ja seminaareilla,

jotka suunnitellaan Pohjoismaissa toteutettaviksi ja joihin yhteistyöorganisaatioita kutsutaan.

2.    Kattavien ja selkeiden yhteyksien luomien useimpiin virallisiin ja kansalaiselimiin

ja -instituutioihin kussakin maassa ja muualla siten, että ne edistävät yleistä etua Pohjoismaiden yhteiskunnissa.

Tämä tavoite saavutetaan käymällä avointa keskustelua eri osapuolten välillä sekä projektien ja kirjallisten sopimusten avulla.

Lisäksi tämä tavoite saavutetaan samalla alueella toimivien olemassa olevien tapahtumien tuen avulla.

3.    Myönteisen vahvistamisen kulttuurin levittäminen islamilaisten henkilöiden ja instituutioiden sitouttamisen kautta

Pohjoismaissa kaikilla tasoilla ja erityisesti koulutuksen kautta.

4.    Yhteistyötä, yhteyksiä sekä rakentavaa ja merkityksellistä vuoropuhelua kaikkien kanssa edistävän ilmapiirin valmistelu.

Tämä tavoite saavutetaan harkituilla tapahtumilla, jotka kannustavat merkitykselliseen vuoropuheluun,

joka estää yhteiskunnan jakautumisen ja eriytymisen.

5.     Kokemusten vaihto paikallisten vapaaehtoisjärjestöjen ja islamilaisten organisaatioiden välillä Pohjoismaissa.

Tämä tavoite saavutetaan erilaisilla yhteistyömenetelmillä, joilla ratkaistaan yhteiskunnallisia ongelmia hyväntahtoisessa hengessä.

6.  Tietoisuuden lisääminen islamilaisista organisaatioista Pohjoismaissa ja niiden tapahtumista ammattimaisen

ja autenttisen mediaedustuksen kautta. Tämä tavoite saavutetaan tehokkaalla viestinnällä verkkosivustojen ja sosiaalisen median kautta.