Visio:

Instituutioiden ja yksilöiden välisten yleisten suhteiden lujittaminen pohjoismaisten yhteisöjen puolesta.

Lisäksi neuvosto haluaa edistää kaiken kattavaa kansalaisuutta integraation,

kulttuuritapaamisten ja sosiaalisen median sekä suvaitsevaisuuden ilmapiirin ja terrorismin vastaisen taistelun levittämisen kautta.