Vision:
At styrke relationerne mellem institutioner og individer i helhed til fordel for

de respektive samfund i de skandinaviske og nordiske lande.

Derudover at arbejde mod realisering af fuldt medborgerskab gennem integration

og kulturelle møder og massemedier.

Ligeledes at arbejde for at udbrede tolerance og terrorbekæmpelse.