Mission:
At etablere professionelle skandinaviske relationer og en gennemtænkt elitær

kulturel dialog med henblik på tolerance og sameksistens og fred.