Scandinavian Council For Relations er en selvstændig organisation,

der er uafhængig både politisk og økonomisk.

Organisationen arbejder i de nordiske lande og yder sine tjenester

gennem samarbejde og dialog med offentlige myndigheder

og civilsamfunds institutioner og islamiske centre og fonde.

Scandinavian Council For Relations kommunikerer ligeledes

med lande og offentlige og private institutioner uden for de skandinaviske lande.

Scandinavian Council For Relations overholder de svenske love og realiserer sine mål

gennem den støtte, det får fra de skandinaviske regeringer: Scandinivian Council For Relations

økonomiske ressourcer består af: donationer, legater og støtte fra lande,

offentlige og private institutioner samt private personer,

både inden for og uden for de nordiske lande.