Formål:

1. At etablere bro mellem kulturer og religioner både inden for og uden for de skandinaviske lande.

Formålet er at bidrage til at sprede tolerance, dialog og fredelig sameksistens,

og til bekæmpelse af terroraktiviteter og ekstremisme samt håndtering af islamofobi som

et samfundsfænomen. Dette formål realiseres ved at arrangere besøg, konferencer og debatmøder i

de forskellige skandinaviske lande, som samarbejdsorganisationerne inviteres til.

2. At opbygge omfattende og eksklusive bånd til de fleste civile og officielle institutioner og foreninger,

både i ind- og udland. Formålet er at tjene almene interesser i de skandinaviske og nordiske samfund.

Dette formål kan realiseres gennem åben dialog mellem parterne via projekter og skriftlige aftaler,

og gennem støtte til de eksisterende aktiviteter, som arbejder inden for det samme område.

3. At sprede en lovende, styrkende kultur gennem engagement fra individer

og islamiske organisationer i de skandinaviske lande på alle niveauer, og især gennem uddannelse.

4. At forberede en passende atmosfære til etablering af et konstruktivt og målrettet samarbejde

og kommunikation med alle. Dette formål kan realiseres gennem afholdelse af gennemtænkte aktiviteter,

som opfordrer til målrettet dialog og forhindrer splid i samfundet og etnisk isolation.

5. At udveksle erfaringer mellem de lokale frivillige organisationer

og de islamiske organisationer i de skandinaviske lande.

Dette formål kan realiseres gennem alle former for samarbejde omkring løsning af

samfundets problemer med velgørende ånd.

6. At skabe bevidsthed omkring de islamiske organisationer i de skandinaviske lande,

deres arbejde og aktiviteter gennem en professionel og troværdig mediefremstilling.

Dette formål kan realiseres via aktiv kommunikation ved hjælp af hjemmesider og sociale medier.