Visjon:

Å kunne styrke generell relasjon mellom institusjoner og enkeltpersoner på vegne av forskjellige grupperinger i de skandinaviske og nordiske landene. Rådet ønsker også å arbeide for å fremme et konkluderende fellesskap gjennom integrering, kulturmøter, sosiale medier, spre toleransenes ånd, og bekjempe terrorisme.