Misjon:

Å oppnå kompetente skandinaviske relasjoner, og en gjennomtenkt prominent kulturdialog for å nå toleranse, sameksistens og fred.