Om oss:

Scandinavian Relations Council er en uavhengig organisasjon som ikke har noen politiske eller økonomiske korporasjoner.

Rådet arbeider i de nordiske land, og tilbyr tjenestene sine gjennom samarbeid og dialoger med de offentlige myndighetene,

sivile samfunnsinstitusjoner, samt islamske stiftelser og sentre. Scandinavian Relations Council har også forbindelser

med offentlige og private institusjoner i land utenfor Skandinavia.

Scandinavian Relations Council overholder den svenske lovgivningen, og mottar sine tilskudd fra skandinaviske regjeringer.

De økonomiske ressursene til Scandinavian Relations Council består av frivillige bidrag, donasjoner,

og hjelp mottatt fra nasjoner, offentlige og private institusjoner, samt individer i og utenfra Norden.