De aktive komiteene:

  1. Komiteen for eksterne forhold.
  2. Komiteen for islamske organisasjoner og skandinaviske stiftelser.
  3. Komiteen for relasjoner og dialog mellom grupperinger.
  4. Komiteen for media.
  5. Komiteen for utdannelse og kulturelle saker.
  6. Komiteen for religiøse saker.