Mål:

1.    Bygge broer med kulturell kontakt mellom forskjellige religioner i og utenfor de skandinaviske landene,

for derav spre toleranse, dialoger, fredelig sameksistens,  arbeide mot terrorhandlinger og ekstremisme,

samt håndtering av islamfobi som et fenomen i et samfunn. Dette målet vil bli oppnådd gjennom samvær,

konferanser og seminarer planlagt i skandinaviske land som samarbeidende organisasjoner vil bli invitert til.

2.    Bygge omfattende og håndgripelige forbindelser med de fleste offisielle og sivile organer og institusjoner,

i og utenfor landet, som vil være til gagn for den offentlige interessen i de skandinaviske samfunnene og nordiske land.

Dette målet vil bli oppnådd gjennom åpen diskusjon mellom de ulike partene og ved prosjekter, samt skriftlige avtaler.

Målet vil også oppnås gjennom assistanse av arrangementer med samme funksjons område.

3.     Spre en lovende konsolideringskultur gjennom engasjement av islamske aktører og institusjoner i de skandinaviske landene på alle nivåer,

spesielt gjennom utdanning.

4.    Legge til rette for et klima som bidrar til samarbeid og forbindelser, likeså konstruktive og meningsfylte dialoger med alle involverte.

Dette målet vil bli oppnådd gjennom målbevisste forekomster som oppmuntrer til gjennomførelse av meningsfylt dialog,

samt forebygge splittelse i samfunnet og segregering.

5.    Utveksling av erfaringer mellom frivillige institusjoner i lokalsamfunnet, og islamske organisasjoner i de skandinaviske landene.

Målet vil bli oppnådd gjennom ulike typer samarbeid som løser temaer med samfunnsrelaterte problemstillinger i velvillighetens ånd.

Fremskynde oppmerksomhet omkring de islamske organisasjonene i de skandinaviske landene

og deres arrangementer gjennom profesjonelle og genuine media presentasjoner. Dette oppnås

ved effektiv kommunikasjon gjennom nettsider og sosiale medier.