Markmið:

1.    Að byggja brýr með samstarfi á menningarsviðinu á milli ólíkra trúarbragða innan

og utan Norðurlandanna til að auka umburðarlyndi, samræður, friðsamlega sambúð og vinna gegn hryðjuverkum

og öfgahyggju og taka á íslamfóbíu sem raunverulegu fyrirbæri í samfélaginu.

Þessu markmiði verður náð með heimsóknum, ráðstefnum og málþingum sem verða skipulögð

á Norðurlöndunum sem samstarfsstofnunum verður boðið að sækja.

2.    Koma á alhliða og skýrum samskiptum á milli flestra opinberra og borgaralegra stofnana innan

og utan landsins til að sinna áhuga þeirra á Norðurlöndunum. Þessu markmiði verður náð með því að koma á almennum

og opnum samræðum milli ólíkra hópa og með ákveðnum verkefnum jafnt sem skriflegum samningum.

Markmiðinu verður líka náð með því að styrkja það starf sem þegar er unnið á þessum sama vettvangi.

3.    Stuðla að útbreiðslu menningu sem eykur samheldni með því að virkja múslíma og stofnanir þeirra á Norðurlöndunum á öllum sviðum,

sérstaklega með aukinni menntun.

4.    Búa í haginn fyrir samvinnu, samband og jákvæð samskipti við alla.

Þessu markmiði verður náð með markvissum atburðum sem stuðla að uppbyggilegum samræðum sem koma

í veg fyrir aðskilnað í samfélaginu og rof.

5.    Skiptast á reynslu á milli stofnanan sjálfboðaliða og samtaka múslíma á Norðurlöndum.

Þessu markmiði verður náð með ólíkum samstarfsverkefnum sem ætlað er að leysa þjóðfélagsvanda á jákvæðan máta.

6.    Auka vitund folks um stofnanir múslíma á Norðurlöndum og viðburðum þeirra með faglegri og réttsýnni umfjöllun í fjölmiðlum.

Þessu markmiði verður náð með skilvirkri upplýsingamiðlun á vefmiðlum og vefsíðum.